- 70306AA4BA793A099AA144E766A9A0C2

รับติวO-NET,ติวสอบO-NET,ติวเข้มO-NETตัวต่อตัว,รับติวสอบO-NETราคาถูก,เรียนพิเศษ O-NETตัวต่อตัว,เรียนO-NETที่บ้าน

C H U L A B E S T  สถาบันรับติวตัวต่อตัวตามบ้านอันดับ1

พี่นิสิต นักศึกษา ทั้งปอตรี ปอโท ปอเอก รับสอนพิเศษตัวต่อตัว รับติว ONET ติวสอบ ONET รับติว ONET ป.6 ม.3 ม.6 ที่บ้าน สยาม สีลม ลาดพร้าว อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สุขุมวิท บางกะปิ งามวงศ์วานและทั่ว กทม เลือกสถานที่-วันเวลาเรียน-โปรไฟล์ติวเตอร์ได้เอง

ติวONET, ติวสอบONET,รับสอนติวONET,เรียนพิเศษONET,รับสอนONET,ติวONETพร้อมสอบ,รับติวONETป.6,เรียนพิเศษONETม.3,รับสอนพิเศษONETม.6,ติวสอบONET,ติวONET,เรียนพิเศษONETที่บ้าน,รับติวONETตัวต่อตัว,ติวONETสยาม,เรียนONETที่บ้าน,รับสอนONETตามบ้าน


O – NET คือ (Ordinary National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์

5. วิทยาศาสตร์

6. สุขศึกษาและพละศึกษา

7. ศิลปะ

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ทำาไมต้องสอบ O-NET ?

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งตลอดกระบวนการทดสอบนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

O-NET ก็สอบไปแล้ว ทำไมยังมี GAT/PAT อีก ?

ต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET กับ GAT/PAT ไม่เหมือนกัน ในขณะที่ O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยแค่ไหน GAT/PAT คือการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแบบเต็ม ๆ หลังจากที่ ทปอ. สรุปว่า การ Admissions เข้ามหาวิทยาลัย

ของรัฐทุกแห่งต้องใช้ GAT เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ส่วน PAT นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะจะตั้งเงื่อนไขก่อนที่จะงงกันไปใหญ่ ดูก่อนดีกว่าว่าอะไรคือ GAT อะไรคือ PAT

GAT: General Aptitude Test  หรือความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จ พูดง่าย ๆ ว่า เป็นข้อสอบดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการเป็นนักศึกษามากน้อยแค่ไหน ด้วยการวัดจากความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา50% ส่วนอีก 50% เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

PAT: Professional and Academic Aptitude Test หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จ แปลอีกทีคือ ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววพอจะไปสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม ซึ่ง PAT ก็แยกย่อยออกตามความต้องการของแต่ละคณะ

 

เด็กอินเตอร์ เด็กซิ่ล เด็กนอกต้องสอบ O-NET ไหม ?

สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่มี Program Bilingual (2 ภาษา) ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องสอบ O-NETเหมือนกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ส่วนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศแล้วต้องการสอบ O-NET ต้องไปสอบเทียบเท่า ม. 6 และมีใบรับรองจากโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการก่อน แล้วมาสมัครระหว่างวันที่ 1-15พฤศจิกายน ของทุกปีแต่นอกเหนือจาก O-NET แล้ว สทศ. ยังเตรียมจัดสอบให้การศึกษา ประเภทอื่น ๆ อีกด้วย V-NET จัดสอบให้นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ N-NET จัดสอบให้นักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน I-NET จัดสอบให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาหรือโรงเรียนปอเนาะ ข้อสอบเป็นภาษาอาหรับและภาษาไทยนอกจากนี้ สทศ. ยังมีการสอบวัดและประเมินผลครูอีกด้วย เห็นคุณครูท่องหนังสือทำาข้อสอบกัน ก็คราวนี้ !

 

สมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3)  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

 

สมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

 

ติดต่อเรา // สมัครเรียน >>> ชำระค่าเรียน 4 ชม.แรก >>> จัดส่งติวเตอร์ถึงบ้าน

 

แบบฟอร์มสมัครเรียน

สถาบันจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลค่ะ

ติดต่อเรา // สมัครเรียน >>> ชำระค่าเรียน 4 ชม.แรก >>> จัดส่งติวเตอร์ถึงบ้าน

 

****เงื่อนไขการชำระค่าเรียน มายังบัญชีของทางสถาบัน เพื่อทำการจองตัวและจองคิวของพี่ติวเตอร์ เนื่องจากปัจจุบันนี้หลายๆสถาบันประสบปัญหาผู้เรียนไม่ได้เรียนจริงตามที่แจ้งไว้ตอนแรก หรือมีการยกเลิกการจัดหาติวเตอร์ในภายหลัง ส่งผลให้ทางสถาบันและติวเตอร์ต้องเสียเวลาเปล่ากับการจัดตารางของติวเตอร์ ทำให้มีผลกระทบกับตารางอื่นๆบ่อยครั้ง

 1.คอร์สเรียนระยะสั้น
            1.1 น้อยกว่า10 ชั่วโมง " ให้มีการชำระค่าเรียนทั้งหมดมายังสถาบัน แล้วจึงเริ่มทำการเรียนการสอน"
            1.2 มากกว่า 10 ชั่วโมง "ให้มีการชำระค่าเรียนครึ่งนึงมายังสถาบัน แล้วจึงเริ่มทำการเรียนการสอน"
             
 
  2.การเรียนระยะยาว อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ให้มีการชำระค่าเรียนดังนี้

           2.1 ''ชำระค่าเรียน 4 ชั่วโมงแรก'' ของการเรียนมายังบัญชีของทางสถาบัน แล้วค่อยชำระอีกครั้งเมื่อเรียนครั้งถัดไปกับพี่ติวเตอร์โดยตรง

 
***ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงมาตรการเพื่อลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตารางเรียนและตารางสอนอื่นๆของทั้งพี่ติวเตอร์และผู้เรียนท่านอื่น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตามทางสถาบันยินดีตอบคำถามและให้คำแนะนำในเรื่องของการเรียนต่างๆฟรีเช่นเดิมค่ะ
 
โอนเงินค่าเล่าเรียน 4 ชั่วโมงแรกดังกล่าวมายังชื่อบัญชี นางสาวนฤมล  ทองขาว
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ SCB 045-568-0170 
บัญชีธนาคารกรุงไทย       KTB  766-002-6151
บัญชีธนาคารกสิกรไทย    KB    630-2289-423
 
*** ค่าเล่าเรียนดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทางสถาบัน ซึ่งดำเนินงานอย่างโปร่งใสค่ะ
ติดต่อโดยตรงที่ 084-8382540 // 091-7341294
อีเมลล์ stifinite@hotmail.com
Visitors: 45,790
รับสอนพิเศษที่บ้านเรียนพิเศษตัวต่อตัวทุกวิชาทุกระดับชั้น