คอร์สติวสอบ O-NET

     O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยแค่ไหน การเตรียมสอบโอเนต เน้นติวเข้มเนื้อหาทั้ง 8 วิชาที่มีการใช้ออกข้อสอบบ่อยๆและสอนเทคนิคการทำโจทย์ การจับใจความสำคัญ

 

     วิชาภาษาไทย : จับใจความสำคัญ ทบทวนบทเรียน  สอนทำข้อสอบ
     วิชาคณิตศาสตร์ : ทบทวนบทเรียน เน้นทำข้อสอบ แบบทดสอบ
     วิชาวิทยาศาสตร์ : สอนเทคนิคการจำ จับใจความสำคัญ เน้นทำโจทย์
     วิชาภาษาอังกฤษ : ทบทวนเนื้อหา ทำแบบทดสอบ
     วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เทคนิคการจำ จับใจความสำคัญ ทำแบบทดสอบ
     วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา : ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ หมั่นทำโจทย์
     วิชา ศิลปะ  : ทฤษฎีทางศิลปะ
     วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี : ติวเข้มเนื้อสำคัญ ฝึกทำแบบทดสอบ

     

     สมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

 

     สมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

แบบฟอร์มสมัครเรียน

สถาบันจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลค่ะ
Visitors: 25,498